SKANDINÁVSKÁ ZAHRADA V GDYNI

místo: Gdynia    datum: 2016 rok      plocha: 1100 mkw
zahrada ve skandinávském stylu, zahradní architekt praha
zahrada ve skandinávském stylu, zahradní architekt praha
zahrada ve skandinávském stylu, zahradní architekt praha
zahrada ve skandinávském stylu, zahradní architekt praha

PLAN

skandinavska-zahrada-navhr-projekt-zahradu-rock-and-flower-studio-praha

POPIS KONCEPTU

     Styl navržené zahrady lze s jistotou popsat jako modernistický, s odkazem na skandinávské zelené plochy, kde dominantní roli hraje využití různých typů moderních materiálů a povrchů, jež tvoří struktury a dekorativní prvky, stejně jako rostliny a trvalky s převahou zeleně a akcentem v podobě bílých květenství listnatých keřů. Moderní charakter zahrady, jak rovněž materiály a formy rostlin, které v ní byly použity, navazují na modernistické tvary budovy.

     Přední část moderní zahrady, která se nachází nad úrovní příjezdové cesty, zahrnuje  malý prostor umístěný nad vjezdem do garáže. V této části se nachází plíživé jalovce a malé listnaté stromy sloupovitého tvaru, zasazené do pruhů světlé kamenité drti.

     Prostor za domem stanoví oblast rekreační. U vchodu na terasu přitahuje pozornost  zajímavá skupina koulí zimostrázu různých velikostí, vytvářející dojem „stálezeleného mraku“. Skupina je doplněna o ozdobné trvalky a břízu – vše je pak vyplněno jasnou drtí. Z terasy můžeme do přední části sejít po široké, nepravidelné stezce z desek LIBET TRAWERTYN usazené v kontrastujících kamíncích. Z této strany tvoří clonu plot z dřevěných desek, které jsou zajímavým prvkem malé architektury a také střižené do podoby pravidelného kvádru habry, udržující hnědé listy až do pozdního podzimu. Z terasy vidíme kompozici rytmicky umístěných dřevěných trámů, osvětlených bodově od zadní strany a vedle nich dekorativní balvany a vodní prvek ve formě pramene s uzavřeným okruhem vody. Centrální část je obsazena třemi ozdobnými ocelovými květináči CORTEN, jejichž ochranný povlak napodobuje rez a v nich vysoká ozdobná tráva.

     Hned za schody navrhli krajní architekti štěrbinovou skalku, kde vhodným uspořádáním jednotlivých kamenů a břidlice získáváme efekt horských svahů pokrytých trvalkami. Podpěrná stěna před náspem je pokryta omítkou, která napodobuje architektonický beton. Prostor před stěnou je vyplněn žulovým pískem a na něm velké balvany obklopené jemnou okrasnou trávou.

     Rekreační oblast trávníku „odděluje“ svah, který byl také pokryt trávníkem, což umožňuje volný pohyb v tomto prostoru. Část srázu tvoří schody z betonu s nepravidelně uspořádanými stupni a vedle nich bříza, která se nachází rovněž ve zbylých částech zahrady. Na druhé straně schodů je svah pokryt vysokou okrasnou trávou a za ní se nachází skupina velkých jehličnanů.