VELKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

místo: Poznań    datum: 2016 rok      plocha: 3700 mkw
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha
přirodní zahrada návrh, zahradní architekt praha, návrhy zahrad praha

PLAN

navhry-zahrad-praha-rock-and-flower-studio-projekt

POPIS KONCEPTU

     Navržená zahrada je situována ve svahu s velmi nepatrným stupněm náklonu a je navíc rozdělena na dva prostory náspem, který je navíc pokrytý jalovcem. Bylo rozhodnuto ponechat stávající podíl a upřesnit pouze funkce, jaké mají daná místa plnit.

     Do této části lesní zahrady nás zavede kamenná stezka. Stezka se ke konci velmi hladce změní v kamenný prostor s elegantní sadou zahradního nábytku. Vedle tohoto prostoru se bude nacházet velké množství křovin a kvetoucích rostlin, rovněž těch  vonných.

     Podél plotu oddělujícího zahradu od pozemku byly navrženy nižší rostliny, protkané vyššími akcenty, jejichž cílem je vytvořit pocit pronikání lesu do zahrady. V jednom z rohů bylo navrženo umístění houpačky.

     Spodní část zahrady má charakter vycházkově – parkový. Z důvodu složitějších půdních podmínek a relativně silného slunečního světla zde byly navrženy druhy s mimořádně nízkými požadavky na půdu. Jedním z požadavků stanovených investory byla rezignace z trávníku v této části pozemku a vytvoření velkých ostrovů s rostlinami.

     Hlavním prvkem, který byl přítomen v tomto prostoru je velký záhon porostlý jehličnany a již vyrostlými listnatými keři. Navrženo rovněž přidání takových druhů, které jsou méně náročné, mnohem více „lehké a otevřené“, aby došlo k rozředění tak masivní skupiny rostlin.

    Druhou skupinou rostlin bude nově vytvořený „ostrov“, který bude pokrytý hlavně jalovcem. Navržené krajinnými architekty stezky vedou podél všech záhonů a mají přírodní charakter. Jejich povrch vyplněn jemnými kamínky.

     Nejnižší část zahrady u vchodu bude plnit výhradně dekorativní funkci. Stejně jako v ostatních částech je linie záhonů vedena velmi svobodně. Navrhované druhy nejsou náročné a zároveň zachovají své dekorativní vlastnosti.