AREÁL BÝVALÉ FARY V CHOTĚŠOVĚ

místo: Plzeň       datum: 2017 rok      plocha: 5000 mkw
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno
projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, zahrady Plzno

PLAN

projekt-zahrady-plzen-chotesov-zahradniarchitekt-praha-rockandflowerstudio-navhr-zahrady-okrasnazahrada

POPIS KONCEPTU

     Oblast projektu je rozdělena na dvě části, které tvoří samostatné oblasti. Každá z nich se nachází na jíné úrovni pozemku a má jiný charakter, jež však pasuje ke stylu architektury, jež zůstala pěkně odrestaurována navazujíc k historickému duchu tohoto místa. V projektu bylo omezeno množství barev rostli jak rovněž jejich různorodost za účelem utvoření zahrady elegantní, klasické s moderními prvky. Hlavním cílem bylo vytvoření projektu ponadčasového, jež bude krásnou vizitkou této oblasti.

     Větší část tvoří dolní část pozemku. Jedná se o reprezentativní část. V této oblasti se nachází 4 budovy. Hlavní obytná budova, restaurační objekt, stodola a SPA s garáží. Vjezd do areálu tvoří modrá dřevěná brána. Hlavní příjezdová komunikace nás vede k velkému kruhovému objezdu, zvýrazněnému květináčem vytvořeným z přírodního kamene, jež se nachází v jeho prostřední části. Nachází se zde dominanta v postati urostlé lípy zasazené v kamenném květináči, obklopeném skupinou zimostrázů kulovitých tvarů různych velikostí,mezi nimiž se nachází rovněž mix bylin. Vnější část kruhového objezdu tvoří pásy jednodruhových rostlin. První řadu tvoří levandule a za ní pak dva pásy nízkých živých plotů z tisů, oddělených od sebe pásem světlé kamenné drti.

     Přímo z kruhového objezdu máme vjezd do garáže a přechod k stezce vedoucí k obytné budově. Na levé straně chodníku se začíná záhon, na němž pokračuje jeden živý plot z tisů. Tento je rozdělen na úseky a určuje šířku záhonů bílé půdopokryvné růže a ozdobné trávy. Mezi jednotlivými úseky živého plotu jsou pásy kosodřevin. V blískosti garážové stěny navřeno rovněž magnólie, které mají velmi rádi majitelé. Záhon velmi plynule přechází do skupiny hortenzií a dále alpských růží, čímž vytváří dookola kruhového objezdu uzavřenou kompozici.

     V úzkém prostoru za hortenziemi navrženo opěrnou stěnu, vzhledem k rozdílným úrovním povrchů, čímž vzniká další květináč. Umístěno do něj vodní prvek utvořený z vodních pramenů, s vodou volně stékající po stěnách kamenů, mizící v podzemní nádrži (uzavřený vodní oběh). Doporučujeme obložit stěny okolních budov přírodním kamenem, po němž se bude moci pnout břečťan. Okolí malých fontán tvoří nerovnoměrně rozeseté byliny jež mají raději zastíněná místa.

     Nejbližší okolí hlavní budoví tvoří výše uvedené alpské růže na pravé straně, zatímco na levé straně je to skupina kulovitých zimostrázů různžch velikostí, mezi nimiž jsou zasazeny byliny. Vše má navazovat na kompozici umístěnou uprostřed kruhového objezdu. Není v plánu velké množství rostlin kolem domu, jelikož je budova velmi reprezentativní a obklopující ji rostliny mají pouze zvyraznit jeho eleganci.

     Dookola hospodářských stavení, jež budou plnit roli restaurace a hostince, navrženo výsadbu tvarovaných habrů, jejich úkolem bude oddělení části pro hosty od části určené budoucím obyvatelům hlavní budovy. Dodatkovým oddělením hostinné sféry bude opěrná stěna z přírodního kamene. Vyrovnání úrovní oblasti nádvoří působí, že se hostinná část nachází několik desítek centimetrů níže než terasa. Sama restaurační část byla přenesena co nejblíže k příjezdu, kde byl utvořen větší prostor k postavení stolů. Řady habrů podél opěrných stěn budou prosázeny nízkým živým plotem z vavřínů a skupinami bylin.

     Horní část navrhovaného prostoru nás vede od parkoviště ke vchodu do bytů, které se nachází na prvním patře budovy. Samo parkoviště je plánováno na 5 míst pro osobní vozy. Parkoviště sousedí s objektem SPA, v němž se bude rovněž na 1. patře nacházet bytový prostor, do nehož bude vstup právě na vyšší části zahrady. Dominující rostlinou bude lípa, jež se bude nacházet na trávníku na vyrovnané části v těsné blízkosti vjezdu na parkoviště. Za ní, podél ohrazení budou zasazeny Clematisy.

     Prostor mezi vjezdem na parkoviště a stěnou SPA bude vyplněn skupinou alpských růží, jež budou dale plynule přecházet v záhon s hortenziemi a vavříny. K oddělení vchodu od parkovacích míst bude využit vysoký živý plot z tisů, před nímž se budou nacházet hloučky levandulí. Samotný živý plot pak bude rozdělen na 3 části, mezi nimiž jsou navrženy nevelké listnaté dřeviny. Díky tomu se podaří oddělit část určenou k parkování vozidel od části určené uživatelům horní zahrady.

     Od parkoviště podél celého ohrazení vede stezka z žulové kostky. Úzký prostor mezi stezkou a stěnou dovoluje použít pouze liány, jež jemně rozbijí monumentálnost a jednolitost zděného ohrazení. Pouze v rozšíření na konci se našlo místo na několik alpských růží a malých bylin.

     V horní části se rovněž nachází rekreační oblast pro obywatele domu. Tvoří ji dlouhá terasa spolus kuchyňským koutem a bazén. Terasa se nachází nad garáží a je obtočena skleněným zábradlím. Použítí velkých skupenství trav v čelní části terasy s bazénem a vysoký živý plot podél jedne ze stran terasy dovoluje vytvořit soukromou část, jíž mohou využívat nájemníci, odizolováni od okolního provozu.

     Za hlavní budovou se nachází malá, soukromá zahrádka hospodářů. Je udržována v elegantním , jednoduchém a klasickém stylu s moderními prvky, díky čemuž vše působí jako jeden celek. Hlavním prvkem zahrady je velká terasa, z níž máme krásný panoramatický výhled do okoli.

     Soukromá část je zastíněna pomocí steny z tvarovaných habrů, před nimiž se nachází nízký živý plot z tisů. Živý plot je rovněž veden do poloviny delky terasy, a prostor za nim vyplňuje velký záhon. Pod habry je vyplněn bylinami jež vyžadují stín a kvetoucími biílýmy květy, zatímco podél stezky cedoucí na terasu použito vysoké traviny. Jejich úkolem je dodatkové zastínění neatraktivního sousedního objektu. Mezi stezkou a domem našly místo skupiny kortenzií.

     Na druhé straně terasy se nachází živý plot. Jeho tvar navazuje na záhon na nádvoří. Za živým plotem je vedena štěrková stezka, na jejimž konci je plánován malý prostor k postavení nevelkého stoliku s dvěma křesly. Z tohoto místa bude nejlepší pohled na okolé jak rovněž krásný pohled na dům.

     Za stezkou je rovněž využita opěrná stena, tvořící další květináč. Vše vyplňují nevelké bíle kvetoucí rostliny spolu s bylinama. Převažuje zde alpská růže. Zajímavým akcentem jsou dvě mnohakořenné dřeviny – Amelanchiéry.