VELKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

místo: Poznań    datum: 2016 rok      plocha: 3700 mkw
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

PLAN

navhry-zahrad-praha-rock-and-flower-studio-projekt

POPIS KONCEPTU

     Navržená zahrada je situována ve svahu s velmi nepatrným stupněm náklonu a je navíc rozdělena na dva prostory náspem, který je navíc pokrytý jalovcem. Bylo rozhodnuto ponechat stávající podíl a upřesnit pouze funkce, jaké mají daná místa plnit.

     Do této části lesní zahrady nás zavede kamenná stezka. Stezka se ke konci velmi hladce změní v kamenný prostor s elegantní sadou zahradního nábytku. Vedle tohoto prostoru se bude nacházet velké množství křovin a kvetoucích rostlin, rovněž těch  vonných.

     Podél plotu oddělujícího zahradu od pozemku byly navrženy nižší rostliny, protkané vyššími akcenty, jejichž cílem je vytvořit pocit pronikání lesu do zahrady. V jednom z rohů bylo navrženo umístění houpačky.

     Spodní část zahrady má charakter vycházkově – parkový. Z důvodu složitějších půdních podmínek a relativně silného slunečního světla zde byly navrženy druhy s mimořádně nízkými požadavky na půdu. Jedním z požadavků stanovených investory byla rezignace z trávníku v této části pozemku a vytvoření velkých ostrovů s rostlinami.

     Hlavním prvkem, který byl přítomen v tomto prostoru je velký záhon porostlý jehličnany a již vyrostlými listnatými keři. Navrženo rovněž přidání takových druhů, které jsou méně náročné, mnohem více „lehké a otevřené“, aby došlo k rozředění tak masivní skupiny rostlin.

    Druhou skupinou rostlin bude nově vytvořený „ostrov“, který bude pokrytý hlavně jalovcem. Navržené krajinnými architekty stezky vedou podél všech záhonů a mají přírodní charakter. Jejich povrch vyplněn jemnými kamínky.

     Nejnižší část zahrady u vchodu bude plnit výhradně dekorativní funkci. Stejně jako v ostatních částech je linie záhonů vedena velmi svobodně. Navrhované druhy nejsou náročné a zároveň zachovají své dekorativní vlastnosti.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.