NABÍDKA

Projektování zelených prostor od rozlehlých městských prostor počínaje, přes historické zahrady až po domácí zahrady vyžaduje individuální přístup k danému prostoru, jak rovněž schopnost sžít se s daným prostorem. Jako zahradní architekti dbáme o každý detail, naše projekty se proto neopírají pouze na dobře zvolených rostlinách, ale zahrnují rovněž jiné prvky jako jsou materiály na cesty, osvětlení, moderní malá architektura jak rovněž vodní prvky, jelikož klademe důraz na jednotný styl zahrady pod každým pohledem. Snažíme se být v neustálém kontaktu s investory, architekty a návrháři interiérů, tak aby náš projekt nejen splnil a ještě lépe předčil očekávání klientů, ale aby byl rovněž vysoce praktický. Ke každému novému projektu zahrady, jak rovněž jiných prostor přistupujeme se stejným zápalem, poháněným naší zálibou v tvorbě krásných věcí!

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

  • Konzultace na místě
  • Návrhy zahrad – od malých městských zahrad po velké residenční komplexy
  • Projekty veřejných a městských prostor
  • Projekty balkónů a teras
  • Malá architektura
  • Inventarizace zeleně
  • Dohled nad realizací
  • Management projektu

ETAPY TVOŘENÍ PROJEKTU:

PRVNÍKONZULTACE

Vliv na každý projekt má okolní architektura, krajina a požadavky klientů. První konzultace je ideální příležitost poznání klientových představ, požadavků a porozumění potřeb. Tato první návštěva většinou probíhá u vás, abychom mohli vidět i poznat místo, se kterým budeme pracovat.

MĚŘENÍ AANALÝZY

Prozkoumáme veškeré materiály, které od Vás obdržíme. Bude-li třeba, vytvoříme vlastní mapu, na které budeme projekt vytvářet. Zkontrolujeme podmínky v daném místě a podíváme se i na okoli.

KONCEPT AVIZUALIZACE

V této etapě pracujeme nad vytvořením konceptu vašeho prostoru. Představíme Vám ho ve formě barevného plánu a vizualizace. Rovněž nabídneme selekci rostlin. Nad konceptem projektu pracujeme dokud nedosáhneme optimálního řešení.

TECHNICKÝPROJEKT

Po schválení konceptu připravíme plnou technickou dokumentaci. Obsahovat bude všechny potřebné nákresy, detaily a instrukce, aby jste si projekt mohli zrealizovat sami nebo s pomocí specialistů.