12 OTÁZEK PRO KRAJINÁŘSKÉHO ARCHITEKTA

1. Jaká je podle vašeho názoru současná role krajinářského architekta?

Je to bezesporu velmi důležitá role, protože úkolem krajinářského architekta je navrhnout, uspořádat a vytvořit prostor, ve kterém žijeme všichni a který nás obklopuje každý den.

2. Existuje u nás stále mýtus, že krajinářský architekt je specialistou zabývajícím se pouze vytvářením příjemných, domácích zahrad?

Krajinná architektura, ač si to mnozí neuvědomují, dává mnohem širší možnosti. Můžete navrhovat soukromé zahrady, které jsou pravděpodobně nejoblíbenější a netvrdím, že nejsou zajímavé, ale můžete se rovněž zapojit do projektů mnohem větších, týkajících se chráněných oblastí, jako jsou přírodní parky, ekologické pozemky nebo veřejná zeleň.

3. A která z těchto témat vás nejvíce zajímají jako krajinářského architekta?

Pro nás byla vždy nejzajímavějšími výzvami městské prostory – náměstí, parky nebo projekty prosotor v blízkosti kancelářských a veřejných budov. Velmi blízký je nám přístup k projektování, v němž je naším úkolem naslouchat hlasu lidí, pro které tvoříme. Jedná se hlavně o činnosti ve veřejných prostorach, kde není jeden zákazník, ale spousta lidí, často s velmi odlišnými názory na dané téma.

moderní zahrada praha, navrhovani zahrad praha, zahradni architekt, zahradní architekt praha, navrh zahrady

4. Zaměřme se tedy na tuto oblast vaší práce. Jaké aspekty jsou při projektování městské zeleně nejdůležitější?

Nesmírně důležitá je u těchto projektů funkčnost. Před zahájením projektových prácí je nutné si všimnout hlavních komunikačních traktů, zejména těch neformálních, kterými se lidé pohybují, abychom mohli dobře naplánovat pěší trasy. Vizuální hodnoty jsou samozřejmě mimořádně důležité, protože jsou často vizitkou důležitých městských zón.

5. Jaké rostliny by měly být plánovány ve městech?

Hlavně jsou to druhy odolné proti mechanickým poškozením a znečištění ovzduší, které doprovází pouliční pásy zeleně. V ideálním případě jsou to rostliny stálezelené nebo atraktivní po většinu roku a takové, které nevyžadují častou péči.

6. Hraje podle Vás zeleň ve městě důležitou roli?

Určitě! Zlepšuje nejen mikroklímu, která ve velkých městech vyžaduje zlepšení, ale dodává rovněž jedinečné kouzlo. Neumím si představit celá města a ulice postavené jen z betonu. Ve větších městech v letní sezóně pozorujeme extrémně velký počet lidí, kteří využívají každý kousek zeleně, parky nebo městských plácků.

7. Došlo v posledních letech k významným změnám v zeleně v českých a polských městech?

Opravdu lze konstatovat, že v posledních letech lidé stále častěji mluví o tom, že je nutné se postarat o zelenou zónu města. To vyplývá ze skutečnosti, že lidově řečeno, „boom“ v krajinné architektuře, včetně projektování městských prostor a zahrad, k nám teprve přichází. Doufejme, že v příštích letech bude pozornost tomuto aspektu českých a polských aglomerací věnována ještě více.

8. Vezmeme-li, že popularita tohoto povolání v posledních letech výrazně vzrostla, zaznamenali jste také zvýšení konkurence na trhu?

Opravdu, v posledních letech, podíváme-li se kolem zahradnických firem vzniklo obrovské množství. Je sice pravdou, že k dnešnímu dni se jich udržela na trhu jen hrstka, ale konkurence je poměrně velká.

9. Jsou tyto firmy nabízející – stejně jako Vy – širokou škálu služeb v oboru, od projektování zahrad, přes městské prostranství až po realizaci a péči o zeleň?

Popravdě řečeno, 90 % těchto firem nabízí pouze služby projektování a tvorby domácích zahrad, a netvoří větší projekty nebo dendrologickýé inventury.

10. Co myslíte – proč tomu tak je, skoro nejzajímavější částí vaší práce jsou městské prostory?

Odpověď je velmi jednoduchá – některé společnosti, které působí na trhu, zakládají osoby bez vzdělání v tomto směru. Lidé zakládají společnost se zahradním profilem, protože to vyplývá z jejich vášně, a ne ze získané kvalifikace.

11. Ve stavebnictví – nikdo kromě architekta s příslušnými certifikáty prakticky nemůže navrhnout stavbu. Neměl by tak být rovněž v případě projektování prostor v okolí těchto budov nebo městských ulic?

Samozřejmě, že mělo! 🙂 Asociace Krajinných Architektů se snaží několik let získat právo pro krajinné architekty, na jehož základě by městské prostory mohla projektovat pouze osoba, která bude mít tomto směru odpovídající vzdělání.

12. Zeptám se tedy ještě na konec – přináší Vám práce v tomto odvětví satisfakci? Je to rozvíjející se odvětví?
Rozvíjející se rozhodně je. Poptávka po těchto službách roste z roku na rok a nyní se před námi navíc otevírají zahraniční trhy, Některé firmy už v březnu nepřijímají objednávky až do konce roku. Lidé všestranní, obdařeni představivostí, estetickým smyslem, kteří nachází radost v tvorbě, zajisté najdou satisfakci rovněž v této činnosti. Není nic krásnějšího než jarní zápal do práce, který nás doprovází celý rok.

 Zahradní architekt Robert Kaźmierczak

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.