JAK PROBÍHÁ PRÁCE NA ZAHRADĚ OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI

Zelená plocha kolem domu je jeho doplňkem a nepochybnou výzdobou. A jak vypadá proces vytváření zahrady od návrhu až po realizaci?

Za prvé: SETKÁNÍ S INVESTOREM A ANALÝZA TERÉNU A MATERIÁLŮ

Vliv na každý zahradní projekt nebo návrh městské zeleně má vždy okolní architektura, krajina, ale především požadavky klientů. První konzultace je ideální příležitostí k poznání nápadů, inspirací a pochopení potřeb majitelů/investora – který se, v jistém smyslu, stává členem projektového týmu – aktivně se účastníc vytváření nové zahrady. V případě domácí zahrady nebo městské zeleně se taková schůzka obvykle koná na místě, jež je předmět projektu, abychom si mohli prohlédnout a ucítit místo, kde budeme pracovat.  Hovoříme o očekáváních klienta, o vizi budoucí zahrady, o možných nápadech a rozsahu projektu. Analyzujeme materiály představené klienty a v případě potřeby měříme pozemek.

moderní zahrada praha, navrhovani zahrad praha, zahradni architekt, zahradní architekt praha, moderní zahrada

Za druhé: KONCEPCE PROJEKTU

Dalším krokem je vytvoření konceptu oblasti, prezentované formou barevné projekce a vizualizace. Projekce představuje uspořádání jednotlivých zahradních prostorů, jako je trávník, výsadba, dlážděný prostor (cesty, příjezdové cesty), relaxační plochy, užitková část nebo místo určené pro dětské hry. Navrhujeme rovněž výběr druhů rostlin. Pracujeme na koncepci projektu, dokud nedosáhne optimálního řešení a uspokojíme investory a samotné projektanty.

projektování zahrad praha, návrh zahrady praha, zahradní architekt praha, moderní zahrada praha

Za třetí: PROJEKT VYKONÁNÍ

Po přijetí konceptu připravíme kompletní technickou dokumentaci. Obsahuje všechny potřebné výkresy, konstrukční detaily a pokyny, které jsou dostatečně podrobné, abychom mohly projekt realizovat sami nebo s pomocí specialistů. Součástí projektu je i podrobný popis materiálu, pracovní plán a kalendář péče.

Zahradni architekt praha, moderní zahrada praha, navrhovani zahrad praha, zahradni architekt

Finále – REALIZACE

Projekt zelené plochy je hotový – máme základnu, která jej přenese do reality. Je to nejvíce očekávaný okamžik jak pro investory, tak pro samotné projektanty.

Základem je připravit plán práce a samozřejmě ocenění každé etapy. Realizaci vždy začínáme od činností pořádkových. Čistíme oblast tak, abychom zanechali „čistý list“, pro přenesení projektu do života. Skutečné stavební práce začínají těžšími / špinavějšími pracemi – vykopáváme příkopy pro základy stěn, květináčů nebo vodních nádrží, následně vyznačíme okrajovou linku vytvářející „kostru zahrady“.  Při práci v zemi často upravujeme půdní podmínky pro výsadbu trávníků a rostlin, jakož i jejich specifické požadavky.

Stavíme prvky malé zahradní architektury, klademe cesty a plácky – a vytváříme tak samotný zárys budoucí zahrady.

Když už máme určena místa pro rostlinné záhony – jednotlivé druhy sadíme podle podrobného plánu.

Nakonec vyplňujeme povrchy pod rostlinami kůrou nebo kamínky. Posledním prvkem je trávník, který je završením naší práce.

moderní zahrada, zahrada u řadového domu, zahradní architekt praha, projektování zahrad praha, zahrada praha, návrh zahrad

Nyní můžete jen obdivovat a užívat si zahradu, která byla vytvořena díky společné práci krajinářských architektů, dodavatelů a Vás – investorů.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.