místo:
Černošice     datum: 2020 rok      plocha: cca 700 m²

UKAZAT REALIZACE

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

Rock&Flower Studio Praha

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Moderní a neobvykle řešený dům si zaslouží i moderní zahradu.  Ta je v kontextu ke stavbě navržena v severském stylu s využitím především bíle kvetoucích druhů rostlin. Pozemek je rozdělen na několik funkčních celků a relaxačních zákoutí, které poskytují dostatečně intimní prostory, ale zároveň nerozrušují komplexitu poměrně malé dispozice zahrady.

Řešen je už hlavní vstup na pozemek. Kolem jednoduchého, vzdušného plotu je navržena výsadba plazivých keřů a okrasných travin. Dominantu zde tvoří listnaté stromy. Dvě břízy každá po jedné straně vrat stráží vstup na pozemek a příjemně rozrušují přímý pohled na masu stavby samotné. Kolem plotu jsou vysázeny vysoké traviny a bambus, které tak tvoří přirozený živý plot a zastiňují výhled na zahradu.

Návrh zahrady pracuje s konceptem využití rozličných materiálů. Severská jednoduchost a střídmost v barevnosti a bohatosti výsadeb je vyvážena prací s povrchy, které samy o sobě dodávají řešení na zajímavosti a atraktivitě. Vzory v dlažbě a diagonální přechody mezi žulovými dlažebními odštěpky a betonovými deskami se dále promítají i v záhonech. V přední části zahrady je tak možné sledovat linii, tvořenou přechodem mezi materiály u vjezdu do garáže. Ta pokračuje i dále ve výsadbě, kdy záhonem a plochou trávníku vede stříhaný živý plot. Tato linie dostává do prostoru dynamiku a podvědomě návštěvníka vede dále a zve ho na prohlídku zbytku zahrady.

V této přední části je kromě geometrických ploch trávníku, stříhaných keřů a výsadby podél plotu navržen i velký záhon s jednodruhovým pokryvem, ze kterého vybíhají jako dominanty tři stromky. Pod nimi je navržena instalace skládající se ze tří dekoračních koulí z oceli Corten. Tím se do jinak pravoúhlého řešení vnáší prvek zcela jiný, kulatý. Tyto designové prvky obzvláštňují přední part zahrady a slouží místo velkých barevných palic květů jako takové celoroční jednoduché ozdoby, které neopadávají, neblednou a není třeba je každý rok stříhat. Průchod do další části tvoří dlouhé betonové dlaždice umístěné na povrhu, mezi kterými prorůstá výsadba půdopokryvných trvalek.

Čtvercový záhon po pravé straně opět diagonálně dělí pokračující linie stříhaného keře. Každá polovina je zde diametrálně odlišná. Ta blíže ke vchodu je řešena jednoduchou výsadbou okrasných travin. Druhou polovinu pak tvoří trvalkový záhon s jednoduchými, bíle kvetoucími rostlinami. Barevná střídmost je vynahrazena pestrostí struktur, kdy má každý druh naprosto specifické listy i květy. Nad záhonem se klenou vysázené stromy.

Levý záhon je velmi specifický. Vybíhá sem totiž dřevěná konstrukce domu, která ve štěrkovém loži tvoří jakýsi zákrut, ulitu, ve které se schovává další výsadba. Ze štěrku vybíhají kameny a výsadba stínomilných druhů vytváří podvědomý pocit lesního zákoutí, jeskyně pod vodopádem. Jedná se o zcela unikátní prostor, zastíněný dřevěnou ulitou, intimní zákoutí, které se otevírá jen v jednom směru a z těch ostatních je kryto.

Výsadba dále pokračuje v malém záhonu podél domu, ale tam už se otevírá pohled na zadní otevřený part pozemku. Velké ploše trávníku dominuje velkorysé ohniště. Zahloubené pod povrchem, kdy ze dvou stran jsou navrženy dřevěné desky jako sedací lavice a ze dvou betonové schody, které opticky vybíhají na úroveň terénu a transformují se do dlouhých desek, které směřují k domu.

Kolem plotu je navržena stínomilná výsadba, jíž vévodí velké jehličnany. Trávník dále plynulou křivkou pokračuje. Tuto plochu lemují pravoúhlé pásy tvořené  dlažbou, z nichž vybíhají zvlněné záhony s výsadbou okrasných travin, nad kterými se tyčí skupiny bříz. Tato symfonie v bílé navádí kroky k poslednímu partu zahrady a relaxačnímu zákoutí.

Zde další dřevěná „ulita“ domu ústí na dlážděné prostranství, kde se nachází místo pro posezení. To z obou stran kryje výsadba okrasných travin a navržené rostliny v květináčích. Dále v prostoru pod prvním patrem domu je zastíněné posezení s menšími křesílky zavěšenými pod stropem. Jedná se o příjemné a intimní zákoutí s výhledem na velkou část zahrady, ale samo prakticky odstíněné.

Od dlážděného posezení vybíhají betonové desky k zahradní sprše kryté designovou stěnou. Tato sprcha je obklopena výsadbou, a tak doopravdy intimní a schovaná. Jedná se o příjemné osvěžení za horkých letních dnů.

Vedle záhonu s okrasnými travinami a v rohu zahrady se nachází houpací síť. Napůl zastíněná stromy tvoří ideální místo pro klidnou relaxaci. Pohledově je od vchodu na pozemek houpací síť odstíněna již dříve zmíněným pásem stříhaných keřů. Poslední stranu pozemku tvoří jen úzký zatravněný pás podél domu.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.