místo:
Řitka     datum: 2020 rok      plocha: cca 1400 m²
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

zahradni architekt v Praze, moderni zahrada projekt, navrh zahrady

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Zahrada je koncipována v minimalistickém duchu. Velmi prostá barevnost ponechána v akcentech bílé, šedé a zelené dodává prostoru elegantní vzhled a podtrhuje struktury a materiálové řešení. Toto řešení velmi jednoduché a tím pádem i nadčasové.

Dlážděná příjezdová cesta je lemována zmíněnou výsadbou okrasných trav, stříhanými keři a několika menšími stromy. Schody ke vstupním dveřím jsou od vjezdové cesty do garáže odděleny především vizuálně, a to použitím rozdílných materiálů. Zatímco schodiště tvoří betonové stupně, vjezdová cesta je dlážděná. Toto řešení perfektně akcentuje dům a vyzdvihuje jeho přednosti.Strana vlevo od vchodu je koncipována pomocí geometrických pásů zeleně, střídá se zde výsadba keřů, okrasných travin, stromů a štěrkové plochy. Řešení vychází z tvarosloví domu a jednoduchých čistých linií.

Na druhé straně k sobě pohled přitahuje vícekmenný strom ve „vyvýšeném zděném záhoně“, který ohraničuje vjezdovou část. Spolu s kuželovitými stromy na druhé straně tak tyto dřeviny narušují přímou dominanci stavby a příjemně ji ukotvují ve vazbách na okolí. Na druhé straně k sobě pohled přitahuje vícekmenný strom ve „vyvýšeném zděném záhoně“, který ohraničuje vjezdovou část. Spolu s kuželovitými stromy na druhé straně tak tyto dřeviny narušují přímou dominanci stavby a příjemně ji ukotvují ve vazbách na okolí.

Po levé straně se užší cestou prochází kolem domu dále do zahrady. Kroky návštěvníka směřuje několik pruhů z rozdílných materiálů. Tím prvním je dlážděný pruh cest usazený v širokém štěrkovém loži. Od hranice pozemku cestu odděluje vyšší živý plot. Zeleň se odráží i v dalších pruzích, tvořených okrasnými travinami a výsadbou hortenzií. Poměrně úzký a stísněný prostor se díky tomuto rozčlenění opticky zvětšuje a zeleň mu dodává na útulnosti.

Dále do zahrady je návštěvník vtahován nejen zmíněnými pruhy, ale i akcentem na jejich pomyslném konci – výsadbou vícekmenných stromů. U nich se otevírá pohled do zahrady samotné. Ta je rozdělena terénním zlomem na dvě výškové úrovně. Tento terénní zlom je tvořen jak zatravněným svahem, ale dále i opěrnou zídkou, skrz kterou vede schodiště. Volný prostor před zídkou je osázen okrasnými travinami. Schodiště spojuje terasu před domem s horní částí zahrady. Cesta je naznačena jednoduchými nášlapnými deskami usazenými ve štěrkové ploše. Nad opěrnými zídkami se nachází štěrkové pásy, které se střídají se stříhanými keřy a výsadbou okrasných travin. Geometrické řešení podtrhuje rozvolněná výsadba vícekmennů.

Dlážděná terasa s několika posezeními funguje jako příjemný prostor pro letní večeře, ale i relaxační posezení u bazénu. Střídá se zde dláždění betonovými deskami a dlážební kostkou. Toto řešení vizuálně odděluje obě plochy – pobytovou a tu s bazénem. Na terase se nachází jídelní stůl a dále pohodlná venkovní pohovka s menším stolkem pro posezení u kávy. Vstup do domu je částečně zastíněn květináči s výsadbou. Od zbytku zahrady je tato část vizuálně oddělena vysokými okrasnými travinami vysázenými po okraji bazénu. Kolem terasy se vstupuje dále na druhou stranu domu, kde je plocha trávníku spolu s geometrickou výsadbu keřů a okrasných trav. Barevný akcent zde tvoří červenolisté dřeviny. Tato část je značně zastíněná, a právě barva sem vnáší život a tvoří protiváhu jedoduché fasády domu.

Zmíněné pásy jsou tak zajímavé a atraktivní především proto, že absence množství barev podtrhuje různé struktury listů a povrchů a poskytuje vytříbenější a nadčasovější podívanou než zářivá záplava barev. Nízké stromy prostor rozčleňují, zabraňují úplné přehlednosti a opticky zahradu zvětšují. Zároveň také svým uspořádáním akcentují pohled na dům.

Volný travnatý svah bez opěrné zídky zase přirozeně navazuje na cestu podél hrany domu a dělá plynulejší a příjemnější přechod než ostrá zeď. Ústřední plochu horní části zahrady tvoří trávník, v němž jsou usazeny záhony obdélníkového půdorysu. Záhony tvoří pás stříhaných keřů a dále nižší kuželovité stromy s podsadbou okrasných travin.

Na druhé straně pozemku se nachází menší dřevěná stavba – ateliér. Okolo ateliéru se rozkládá štěrková plocha s usazenými dlaždicemi. Na tomto prostranství je situované menší posezení. Výběr jasně červeného mobiliářu vnáší do prostoru barevný akcent. Zároveň korespondují s tvůrčí atmosférou ateliéru. Částečnou vizuální bariéru před ateliérem tvoří nízké zelené ploty a dále záhon okrasných travon s výsadbou menších stromů. Za ateliérem je vybudována dřevěná terasa s houpací sítí. Síť je ukotvena v elegantních křivkách připomínajících severskou loď, což souzní s celkovým severským vzezření zahrady. Dřevěná platforma je „zapuštěna“ do obvodové zeleně a odstíněna od domu samostatnými záhony v trávníku. Tím se jedná o značně intimní prostor, který je velmi příjemný pro klidnou relaxaci.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.