místo:
Praha 5     datum: 2020 rok      plocha: cca 800 m²
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

Moderni zahrada praha 5

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Na pozemek se vstupuje branou, která ústí na dlážděnou parkovací plochu. Tato část perfektně souzní s architekturou domu. Zelené prvky zde vytváří několik záhonů okrasných travin a keřů, které jsou stříhané do pravidelných geometrických tvarů. Kvádry formující architekturu stavby se tak promítají i zde.

Střídmá barevnost kovové panelové brány, šedých dlaždic a jemných zelených ploch spolu harmonizuje a dotváří celý jednoduchý a minimalistický prostor. Kodominantou k domu je vícekmenný strom, který je v jednom ze záhonů vysazený. Podél tohoto záhonu stoupá pozvolné schodiště, které vede návštěvníka podél domu dál do zahrady. Kvádrové řešení prostoru pokračuje i v další, boční části zahrady, která se návštěvníkovi dále otevírá. Cesta je opticky zahrazena stříhaným keřem. Kroky jsou tak směřovány za roh. Zde se rozkládá stříhaná travnatá plocha. Za keřem je umístěna štěrková plocha a od sousedů je pozemek oddělený hradbou vysokých okrasných travin.

Dlážděná plocha se před domem rozšiřuje a tvoří terasu. Na terase je umístěno malé posezení. Pohodlná pohovka s malým konferenčím stolkem a několik dřevěných lehátek, které slouží k relaxaci a klidnému odpočinku. Jako dekorace je zde užit velký květináč. Před terasou do travnaté plochy vybíhá pravidelný obrys barevného trvalkového záhonu. Je zvolena střídmá barevnost bílé, růžové a modré v pastelových odstínech. Nad záhonem se klene vysoký jehličnan a vícekmenný strom.

Hranice pozemku je tvořena vyvýšenými betonovými záhony s výsadbou keřů a okrasných trav. Mezi vysázenými rostlinami se vyskytují i tři menší stromy. Šedý beton v kontrastu s pečlivě stříhanou zelení vytváří v pohledu směrem od terasy zajímavý dekorační prvek téměř živou abstraktní malbu.

Z terasy je výhled na druhou stranu hranice pozemku, kterou tvoří vysoké betonové zdi a panely z corten oceli. Před touto hranicí leží pergola s venkovní kuchyní a velký záhon hortenzií s vysazeným jehličnanem. Před pergolou je umístěn velký bazén. Vyvýšená pergola s dřevěnou podlahou skrývá venkovní kuchyni s jídelním stolem a grilem. Hliníková pergola s lištami tvoří designové zastřešení a dodává prostoru soukromí.  Šedá dlažba ohraničující bazén přechází v cestu z betonových desek položenou ve štěrkové ploše.

Z pergoly, která se nad okolním terénem zvedá je na pozemek výborný výhled. Od jídelního stolu je tak možno přehlédnout bazén, travnatou plochu, záhony u hranic pozemku, dlážděnou terasu i trvalkový záhon u ní. Odsud je také jasně patrná pečlivá organizace zahrady, která se odráží v koncepci obdélníkových tvarů. Pergola je od sousedů odstíněna betonou stenou, která je porostlá popínavými rostlinami. Nebylo zde možné vytvořit propustnější kupříkladu zelenou stěnu, protože bylo nutné prostor doopravdy odstínit. Prostá betonová plocha by ale mohla působit stísněným až klaustrofobním dojmem. Rozrušení jednotného povrchu porostem popínavek je tak skvělým řešením.

Z terasy je výhled také do zadního partu zahrady. Opět se zde odráží architektura domu v uspořádání záhonů. Jedná se o intimnější, zastíněnější prostor, kterému vévodí velký trvalkový záhon s vysázeným stromem. Trvalkový záhon je od dlážděné cesty podél domu oddělen štěrkovým pásem. Majoritní plochu zde zabírá trávník, který je od hranice pozemku oddělen stínomilným záhonem s vysázeným špalírem habrů, které jsou stříhané do pravidelného tvaru a formují tak hranici. Vedle betonové zdi se stromy je umístěn panel z corten oceli.

Pod zastřešením tvořeným hmotou budovy je umístěna menší dlážděná terasa, na které stojí jednoduchá nábytek – jídelní prostor. Jedná se o krytou plochu, která slouží spíše pro klidnější, intimnější posezení.Za dlážděnou terasou se rozkládá štěrková plocha. Je v ní umístěn menší barevný záhon a vodní prvek z corten oceli. Zurčící voda dodává zahradě zvuk a život. Záhon fontánu napůl kryje, a tak z barevných květů jen jemně vystupuje.Za stříhaným živým plůtkem se nachází rozkvetlý záhon, nad nímž se klene jehličnatý strom. Tento záhon sousedí se štěrkovou plochou, ve které jsou umístěny vyvýšené záhony určené pro pěstování bylinek a zeleniny. Podél boční strany domu se rozkládá travnatá plocha.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.