místo:
Zdiměřice     datum: 2022 rok      plocha: cca 3000 m²
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Návrh zahrady je založený na pravoúhlých tvarech a moderní, funkcionalistické výsadbě s elegantním nádechem. Díky své velikosti nabízí zahrada mnohá zákoutí, zajímavé pohledy a množství oddechových ploch poskytujících majitelům zahrady bohatý venkovní program.

U vchodu do domu se nachází poměrně rozsáhlé monokulturní trávnaté výsadby, kde je jako akcent a dominanta prostoru umístěno moderní sochařské dílo. Trávnatý porost je přistíněn tvarovanými platany. Z druhé strany vchodu se nachází mírně vyvýšený záhon s mnohokmenným javorem, kde jsou jako podrost navrhnuty zimostrázové (Buxus sempervirens) koule různých velikostí. Tento záhon se opakuje ve vstupní části pozemku dvakrát. Obrys domu při vstupu lemují travnaté výsadby, střídající se s plošnou výsadbou Borovice kleč. Po cestě na zpevněnou parkovací plochu pro auta jsou zopakovány plošné výsadby trav doplněné o tvarované platany.

V prostoru mezi domem a zahradím domkem jsou situovány tři výsadbové plochy s kvetoucími trvalkami a trávami, působící jemným rozevlátým dojmem. Jako vertikální prvek jsou tu použity méně vzrostné ovocné stromy. Zahradní domek odděluje od travnaté plochy živý plůtek z tisu nacházející se na západní straně domku.

Dále se dostáváme na velkou travnatou plochu s výsadbou vzrostných borovic s travnatým podrostem ve čtvercovém půdorysu. Chodník u domu zde lemují výsadby tvarovaných zimostrázů a série nízkých vodních prvků v podobě černého kvádru se dvema střiky zajišťujícími oběh vody a příjemný zvuk.

U bazénu se nacházejí dvě relaxační zóny s různým typem mobiliáře a stíněním. Okolí bazénu lemují dva vyvýšené záhony s vícekmennými habrami, zapojený bambusový porost a trvalkové záhony doplněny o stromy a keře. Rostliny v  záhonech jsou laděny do, bílé, růžové a fialové barvy. Jsou tu použity trávy, kvetoucí trvalky a keře (šeřík, hortenzie latnatá). Prostor doplňují vícekmeny bříz a celoroční efekt výsadby podporují stálezelené a jehličnaté rostliny umístněné roztroušeně v kompozici. Na záhony je výhled ze sedací soupravy, lehátek, nebo závěsných křesel umístněných ve východním rohu zahrady.

Na přechody mezi zpevněnými plochami u bazénu jsou použity čtvercové dlaždice, ve kterých jsou na některých městech ponechány mezery, umožňující výsadbu nízkých rostlin pro dodatečné ozelenění prostoru.

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.