místo : Kersko     datum: 2023 rok      plocha: cca 4000 m²
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (3)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (4)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (5)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (1)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (10)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (9)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (11)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (13)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (12)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (7)
lesni zahradav Kersku, moderni lesni zahrada (8)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

Moderni lesni zahrada u moderni villy v Kersku, zahradni architekt Praha

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Navržená zahrada rodinného domu se nachází v jádru Kerského lesa nedaleko Prahy a její koncepce spojuje jednoduchou zahradu v moderním stylu s okolní přírodou, do které plynule navazuje. Koncepce úprav této zahrady je postavena na zachování ducha okolí a vytvoření lesní zahrady, která investorům poskytne klidové místo pro odpočinek a trávení volného času. Zahrada je navržena bez použití výrazných barev, vše je laděno především do barvy zelené, která je doplněna o odstíny hnědé, šedé a bílé. Mezi hlavní použité materiály patří dřevo, kámen, beton, štěrk a kov. Kombinací přírodních materiálů a tlumených barev s dominující tmavě a světle zelenou je docíleno vytvoření lesního prostředí, které je ozvláštněno o rekreační plochy v moderním stylu.

Sortiment navržené výsadby zahrnuje zástupce všech rostlinných pater, od vzrostlých stromů, přes keře, traviny a trvalky. Z hlediska nároků na slunce se jedná spíše o stínomilné až polostinné rostliny, jelikož se nacházíme uprostřed vzrostlé vegetace. Co se textury rostlin týče, jsou v prostoru navrženy jak jehličnaté, tak listnaté dřeviny, které jsou zastoupeny především vícekmennými druhy. V podrostovém patře jsou z největší části navrženy kvetoucí okrasné traviny, které jsou doplněny o trvalky okrasné především pro své listy, jako například bohyšky nebo kapradiny. Ve vybraných záhonech jsou navrženy bíle kvetoucí trvalky.

Návrh zahrady lze rozdělit do 3 částí. První je vstupní část s příjezdovou cestou, garáží a vegetací lemující hranici pozemku na západní straně. Materiálem pro příjezdovou cestu je betonová dlažba s imitací přírodního kamene. Pro hlavní vstupní cestu a další reprezentativní zahradní cesty jsou navrženy betonové obdélníkové desky jakožto šlapáky a mezery mezi nimi jsou vyplněné štěrkem. Štěrk je dále použit jako samostatný materiál pro navazující pěší cesty a zpevněné plochy kolem domu a dalších částí zahrady. Vegetace v této části je tvořena velkými skupinami především stálezelených trvalek a travin, doplněné o velké kameny. Bylinné patro je zde doplněno o středně vysoké stromy i menší keře.

Druhou částí zahrady je hlavní relaxační zóna s ústředním prvkem bazénu se zastřešením a dřevěné terasy. Terasa lemuje jižní stěnu domu a postupně se rozšiřuje v plochu s posezením a plochu kolem bazénu. Terasa je určena pro odpočinek a relaxaci je zde navržen venkovní jídelní stůl a venkovní gaučová souprava.  V této části je zopakován prvek betonových desek navazujících na dřevěnou terasu, které tvoří pohodlný průchod do další části zahrady. Kolem této cesty je vysázen pás okrasných travin, který lemuje gabionovou zídku oddělující prostor kolem bazénu. U terasy jsou navrženy dva cortenové prvky, které fungují jako vyvýšené záhony s vícekmennými listnatými stromy a podrostem travin. I zde jsou do navrhovaných záhonů zakomponovány velké kameny. Pod bazénem je navržena obdélníková štěrková plocha, ze které vyrůstají vzrostlé borovice.

Velká plocha trávníku odděluje poslední část zahrady od hlavní dřevěné terasy s bazénem. V této části je navržena zpevněná štěrková plocha s venkovním ohništěm. Ohniště je tvořeno cortenovou mísou zasazenou do země. Posezení je zde řešeno masivní lavicí ze dřeva a designovým zahradním nábytkem. Na zpevněnou plochu navazuje „divoká“ lesní část zahrady, kde dominují jehličnaté dřeviny a tmavé podrostové rostiny. Tato plocha je od předchozí části zahrady kromě trávníku oddělena ještě dvěma způsoby: je zde navrženo dlouhé dřevěné molo po vzoru naučných stezek v národních parcích. Podél části tohoto mola je dále navržena zástěna z dřevěných trámů umístěných svisle v zemi.

Pro průchod „divokou“ částí zahrady je navržen nepravidelný chodníček ze štěrku či mlatu. Prostor je doplněn o prvek dekorativní stěny z cortenové oceli, která se skládá z několika obdélníkových modulů různých velikostí.

Pod posezením s ohništěm u jižní hranice pozemku se nachází zahradní domek se zahradní kuchyní. Propojení mezi domem a zahradní kuchyní vede podél hranice pozemku a je tvořeno štěrkovou cestou. V západním rohu pozemku je dle přání investora navržena 15×12 m velká plocha, která je oplocena, a nachází se zde kotec pro psa o rozměrech 5×2 m. Nad plochou vyhrazenou pro psa se dále nachází plocha pro pěstování bylinek a zeleniny, kterou lze libovolně zvětšit dle potřeby. Rostliny budou pěstovány ve vyvýšených záhonech. Na volných plochách v zahradě je navržen trávník, ze kterého přímo vyrůstají stávající vzrostlé stromy. Kolem každého stromu je navržen štěrkový čtverec z důvodu usnadnění sekání trávníku a také aby nedocházelo k poškození kmene. Podél severní části pozemku jsou navrženy dva různé záhony – pás okrasných travin a záhon podrostových trvalek pod stávajícími dřevinami

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.