místo: Újezd nad lesy  datum: 2023 rok      plocha: cca 4000 m²
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Moderni, minimalisticka zahrada v Praze
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

STUDIE ZAHRADY

NÁVRH ZAHRADY – POPIS PROJEKTOVÝCH ŘEŠENÍ

Navržená moderní zahrada se nachází na okraji městské části Praha 21 Újezd nad Lesy a přiléhá k stavbě rodinného domu se zahradním domkem a venkovním krytým bazénem. Zahrada je unikátní tvarem pozemku – úzká, dlouhý pás, který je v přibližně o poloviny na západní straně dále rozšířen o parcelu čtvrcového tvaru. Koncepce úprav této zahrady je postavena na zútulnění pozemku, vytvoření soukromí od sousední zástavby a zajištění klidu a odpočinku. Zahrada je navržena v moderním a minimalistickém stylu, s využitím základních geometrických tvarů a prvků. Barevně je celý prostor navržen v přírodních tónech, bez použití  výrazných barev a celý. Vše je laděno do barev zelené, šedivé, bílé a hnědé, s doplněním o odstíny modré a fialové barvy. Hlavními použitými materiály jsou dřevo, dlažební kostka, štěrk, kámen, beton a cortenová ocel. Kombinací materiálů a zvoleného sortimentu rostlin získává zahrada požadovaný vzhled a vytváří příjemné venkovní prostředí, který komplimentuje stavbě rodinného domu.  

Celý prostor zahrady lze rozdělit do tří pomyslných částí: vstupní část před budovou s příjezdovou cestou a parkovacím stáním pro auta, hlavní část zahrady s venkovním bazénem, dřevěnými terasami, vodním prvkem, venkovním posezením s ohništěm a pobytovým trávníkem. Poslední a speciální částí zahrady, potažmo dvěma částmi, jsou dvě volné a nezastavěné plochy určené pro výsadbu lučního porostu. Aby bylo zajištěno požadované soukromí, je zahrada odcloněna od okolí, použitím především různých rostlinných prvků v podobě živého plotu, skupinové výsadby keřů i stromů.   

Sortiment navržené rostlinné výsadby zahrnuje zástupce všech rostlinných pater. V návrhu se nachází velké množství okrasných travin i kvetoucích trvalek jakožto nižší rostlinné patro. Traviny jsou použity buďto v monokulturním typu výsadby, nebo k kombinaci s malých množstvím trvalek kvetoucí především ve fialové barvě. Monokulturně jsou dále v zahradě použity jehličnaté keře i kvetoucí keře listnaté a ve vybraných záhonech jsou všechny tyto prvky použity kombinovaně a tvoří tak travinno – bylinné záhony s keřovou výsadbou. Ve vyšším stromovém patře se vyskytují zástupci listnatých i jehličnatých stromů. Stromy jsou v zahradě vysazeny buďto jako solitéry, stromové skupiny s minimálně třemi zástupci a nebo jako lineární prvky podél hranice pozemku. Na několika místech jsou použity vícekmenné listnaté stromy, jakožto významné pohledové dominanty a zároveň doplňují travinno – bylinné záhony.

Ucelenosti a sjednocení celé zahrady je docíleno použitím vhodných a kvalitních materiálů. Zpevněné plochy jsou tvořeny jemnou dlažební kostkou u hlavního vjezdu k domu, štěrkovým povrchem na hlavních propojovacích cestách kolem rodinného domu a betonovými deskami na hlavních odpočinkových plochách. U hlavního domu, zahradního domku a venkovního bazénu jsou navrženy dřevěné terasy. 

Líbí se vám naše projekty?

Hledáte architekta, který připraví projekt, s nímž budete zcela spokojeni? Napište nám a poskytneme vám podrobné informace o procesu návrhu a připravíme nezávaznou nabídku.